VILLKOR

 

 

 

Denna sida (tillsammans med eventuella handlingar som sidan refererar till) informerar dig om de villkor som gäller för leverans av våra produkter.

Vänligen läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du beställer några produkter från vår hemsida. Genom att beställa någon av våra produkter samtycker du till dessa villkor. Du bör skriva ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

 

 

 

 

 

Om oss

 

 

 

Vi (Designrepublic) driver webbplatsen www.printrepublic.se. Företaget har sitt säte på Stora Åvägen 21, 436 34 Askim, Sverige. Vårt momsregistreringsnummer är SE671111135801.

 

 

 

 

 

Relationen mellan dig och oss

 

 

 

Genom att placera en order hos oss bekräftar du att du är minst 18 år gammal och kan ingå ett juridiskt bindande avtal.

Efter beställning får du ett e-postmeddelande med orderbekräftelse från oss där vi bekräftar att vi har mottagit din beställning. Alla beställningar kräver ett godkännande av oss och vi kommer att informera dig om vi, av någon anledning, inte kan behandla din beställning. Kontraktet mellan oss ingås först när vi skickar dig vår orderbekräftelse.

 

 

 

 

 

Tillgänglighet och Leverans

 

 

 

Din beställning kommer att levereras enligt det leveransdatum som anges i vår orderbekräftelset. I undantagsfall kan det bli så att vi informerar dig om ett nytt leveransdatum.

 

 

 

 

 

Risk och Titel

 

 

 

Produkterna kommer att vara ditt ansvar från tidpunkten för leveransen. Du blir ägare till produkterna först när vi har mottagit full betalning av produkterna i fråga, inklusive leveranskostnader.

 

 

 

 

 

Priser och Betalningar

 

 

 

Priset på våra produkter och leveransavgifter motsvarar de som anges på vår webbplats, utom i fall av uppenbara fel.

Om inte annat anges ingår fraktkostnad i produktpriser, och priserna för produkter och leveranser är exklusive moms. Moms tillkommer (enligt gällande skattesats ditt land) under vår kassa som baseras på det slutliga värdet på din beställning, inklusive leverans. Du är ansvarig för eventuella andra skatter som är tillämpliga i det territorium dit produkterna skickas. Men om mervärdesskattesatsen ändras mellan dagen för din beställning och ditt leveransdatum, kommer vi att justera den moms du betalar, om du inte redan har betalat för produkterna till fullo innan förändringen av mervärdesskatten träder i kraft.

Observera att du måste följa alla gällande lagar och förordningar i det land till vilket produkterna levereras. Vi ansvarar inte för eventuella överträdelser av sådana lagar.

Betalning för Alla beställningar skall (om inget annat anges) ske med kredit- eller betalkort . Vi accepterar betalning med Visa, Mastercard och Paypal. Förskottsbetalning kan komma att krävas när vi finner att det finns skäl för det. När du har skickat din beställning kommer ditt kort att debiteras automatiskt. Observera att ändring av order inte är möjlig då slutlig beställning är gjord..

Produktpriser och leveranskostnader kan komma att ändras utan förvarning. Ändringarna påverkar inte ordrar som redan blivit bekräftade via mail (med förbehåll för eventuella ändringar i lagen).

Vår webbplats innehåller ett stort antal produkter och, trots våra bästa ansträngningar, kan det vara möjligt att en del av de produkter som anges på vår webbplats är felaktigt prissatta. Vi kommer kontinuerligt att kontrollera priserna som en del av våra administrativa rutiner, så att när en produkts rätta pris är lägre än vårt angivna pris, debiterar vi det lägre beloppet vid fakturering av ordern. Våra fakturor kommer att utfärdas direkt, eller så snart som möjligt, efter vår leverans till dig.

Om inget annat är överenskommet, skall alla fakturor betalas inom 10 dagar från fakturadatum.

Om det rätta priset på en produkt är högre än det pris som angivits på vår webbplats kommer vi normalt (efter eget gottfinnande) kontakta dig för instruktioner innan vi levererar den tryckta produkten.

Om felet på priset på vår hemsida är uppenbart eller såpass avvikande att du som beställare borde uppfattat detta som ett fel, har vi ingen skydlighet att leverera produkten till dig till det angivna felaktiga (lägre) priset.

 

 

 

 

 

Specifikationer

 

 

 

Vi försöker att så noggrannt som möjligt visa och beskriva de tryckta produkter som visas på vår webbplats, men ger INTE någon garanti för att färgerna på levererade produkter exakt matchar de som visas på din datorskärm eller på utskrifter.

Genom att ladda upp material och filer till vår webbplats för en beställning godkänner du och garanterar oss att sådant material:

* är korrekt (där det står fakta);
* är exakt återgivet (där det står yttranden);
* överensstämmer med gällande lag i Sverige och ett land från vilket det lämnas;
* inte innehåller material som är kränkande för någon person,
* inte innehåller material som är obscent, hatiskt eller provocerande;
* inte främjar sexuellt explicit material eller våld;
* inte främjar diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder;
* inte inkräktar på några immateriella rättigheter och att du kommer att ersätta oss (och hålla oss skadefria) vid eventuell överträdelse av ovan givna garantier.

Alla produkter som trycks av oss är överensstämmande med de filer som du skickar till oss med din beställning. I den utsträckning som lagen tillåter, accepterar vi inget ansvar för oönskade eller felaktiga produkter där sådan defekt avser ett fel i de handlingar som överlämnats av dig till oss eller en inkonsekvens mellan filen och din beställning.

 

 

 

 

 

Återbetalning, Returer och Omtryck

 

 

 

Det är inte möjligt att returnera produkter för återbetalning annat än i händelse av en order som produceras efter fel orderspecifikation eller till en icke acceptabel standard. I båda dessa fall kan vi (efter eget gottfinnande) göra ett Omtryck gratis. Eventuella fel i utskriften ska rapporteras via e-post till följande e-postadress order@printrepublic.se, vänligen se till att inkludera ditt order-ID i ämnesraden. För att uppfylla kraven för full återbetalning måste du maila oss inom 3 dagar för att mottagandet. Vi kommer också att kräva att du returnerar ett exemplar som visar, eller har fotografiska bevis av, felet på produkten.

Vi kommer att meddela dig om eventuell återbetalning via e-post inom en rimlig tid och kommer vanligtvis genomföra återbetalningen inom 30 dagar från den dag vi bekräftade till dig att du hade rätt till återbetalning. Vi återbetalar kostnaden av en defekt produkt fullt ut, inklusive tillämpliga leveranskostnader [och skäliga kostnader som du har då du återsänder produkten till oss].

 

 

 

 

 

Vårt ansvar

 

 

 

Vi ansvarar inte för förluster som är till följd av vi misslyckats med att uppfylla de villkor som faller under följande kategorier (även om sådana förluster beror på vårt avsiktliga brott):

a) förlust av inkomst eller intäkt;
b) förlust av affärer,
c) förlust av vinst,
d) förlust av förväntade besparingar;
e) förlust av data;
f) förslösande av tid för projektledning eller kontorstid.

Observera att det är ditt ansvar att följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land där produkterna är avsedda. Vi ansvarar inte för om du eventuellt överträder någon av dessa lagar.

 

 

 

 

 

Vår rätt att ändra dessa villkor

 

 

 

Vi har rätt att kontinuerligt revidera och ändra dessa villkor för att spegla förändringar i marknadsvillkoren som påverkar vår verksamhet, förändringar i teknik, förändringar i betalningssätt, förändringar i gällande lagar och myndighetskrav och förändringar i vårt systems kapacitet.

Du kommer att vara underställd de riktlinjer och villkor som gäller vid den tidpunkt då du beställer produkter från oss, om inte någon förändring av dessa riktlinjer eller villkor måste göras av lag eller myndighet. I detta fall kommer dessa ändringar gälla för order som tidigare placerats av dig, eller om vi meddelar dig om ändringar av riktlinjer eller villkor innan vi skickar e-post orderbekräftelse. I detta fall har vi rätt att anta att du har accepterat ändring av villkoren, om du inte meddelar oss om motsatsen inom sju arbetsdagar från det att du mottagit produkterna.

 

 

 

 

 

Hela avtalet och rättigheter för tredje part

 

 

 

Dessa Villkor (och alla dokument som uttryckligen anges i dem) utgör hela avtalet mellan oss och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondens, förhandlingar, tidigare arrangemang, åtaganden eller avtal mellan oss rörande ämnet oavsett kontrakt.

Vi godkänner var och en att när vi ingår detta avtal, är ingen av oss beroende av någon utfästelse eller garanti (oavsett gjorda av okunskap eller oaktsamhet) som inte beskrivs i dessa villkor eller de handlingar som avses i dem.

En person som inte är part i dessa villkor eller avtal ska inte ha några rättigheter enligt eller i samband med dem.

 

 

 

 

 

Lag och jurisdiktion

 

 

 

Avtal om köp av produkter genom denna webbplats och eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med dem eller deras ämne eller bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller skadeståndsanspråk) kommer att styras av svenska lag. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår ur eller i samband med sådana avtal eller deras bildning (inklusive utomobligatoriska tvister eller krav) kommer att omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolarna i Sverige.

 

 

 

 

 

 

logofooter
Vårt koncept är att ge dig bästa pris på trycksaker direkt. Alltid snabba offerter och helt utan dolda kostnader. I våra priser ingår alltid 4-färgstryck och frakt!

 

KONTOR

PrintRepublic
(Kriss Shortman)
Fyrmästaregången 4
413 18 Göteborg
Sverige

 

KONTAKTDETALJER

Office
+46 31 703 00 00
office@printrepublic.se

Design/Produktion
+46 706 72 22 21

www.printrepublic.se

 

NYHETSBREV

Få specialerbjudanden
och nya idéer om marknadsföring

epostadress

 

 

 

© 2020 DESIGNREPUBLIC. All rights reserved | PRINTREPUBLIC IS A DIVISION OF DESIGNREPUBLIC

 

logo PrintRepublic
entré
Design
Villkor
Hjälpcenter
Kontakt
visitkort
brevpapper
kuvert
mapp
vykort
flygblad
folder
broschyr
katalog
affisch
bestallning just nu
telefon 031 703 00 00